Top menu

Odbyły się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii

20.11.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował warsztaty pn.: „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia" dla 15 uczestników - przedstawicieli ośrodków dla osób uzależnionych, służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. Spotkanie odbyło się 17 listopada 2023 w siedzibie ROPS w Zielonej Górze. Warsztaty poprowadziła dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, założycielka i dyrektorka NZOZ „LOPiT” – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze.

Zakończyliśmy trzydniowe szkolenie pn. ,,Przemoc wobec dziecka"

16.11.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Przemoc wobec dziecka” , w którym wzięło udział 20 uczestników : przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie województwa lubuskiego. 

OFERTA FUNDACJI ELIZA

16.11.2023

W dniu 16 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Eliza na zadanie: „Senior aktywnym uczestnikiem kultury”. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie konkursu w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2024 r.

10.11.2023

Od 31 października 2023 r. można składać oferty w otwartym konkursie wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2024 r.

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie działalności istniejących Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na program zaplanowano 60 mln złotych. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

UWAGA! Wprowadzono zmiany do przedmiotowego ogłoszenia. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TUTAJ

Ogłoszenie o naborze

09.11.2023

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zapraszamy na szkolenie pn. PRZEMOC WOBEC DZIECKA

03.11.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: ,,Przemoc wobec dziecka" , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

  • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie; charakterystyka dziecka krzywdzonego
  • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
  • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
  • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
  • reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskie Karty";
  • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji;
  • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
  • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii

31.10.2023

Informujemy, że zostało 6 wolnych miejsc na warsztaty, przedłużamy więc termin nadsyłania zgłoszeń do 06 listopada br. Serdecznie zapraszamy - link do zapisu online w treści poniżej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 17.11.2023 r. odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia